پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
             
------

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار برای دستیاران

قابل توجه دستیاران محترم بیمارستان فیروزگر کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار برای دستیاران در سالن پسیان مورخ  96/2/19 در ساعت 12 برگزار می گردد . ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان پزشکی کار آموزان داخلی ورودی بهمن ۱۳۹۲

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان پزشکی کار آموزان داخلی ورودی مهر ۱۳۹۲

  ..

ادامه...
نحوه نوشتن نشانی افیلیشن(Affiliation) مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فيروزگر براي مقالات :
 
Firoozgar Clinical Research and Development Center(FCRDC) Iran University of Medical ScienceS(IUMS)Tehran, Iran


 
سامانه پژوهشيار

 


معاونت دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

متن

متن

متن