مرکز توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر برگزار می کند:

بدین وسیله به اطلاع علاقه مکندان می رساند کارگاه مقدماتی کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی در دو جچلسه و در تاریخ های 22 و 29 آبان ماه 1402 در مرکز همایش های وره مهر بیمارستان فیروزگر برگزار می شود.

Template settings