به اطلاع محققین گرامی رسانده می شود که برای دریافت مشاوره اخلاق در پژوهش توسط مشاوران مرکز تحقیقات توسعه بالینی فیروزگر مطابق با برنامه زمان بندی زیر به دفتر مرکز تحقیقات توسعه بالینی فیروزگر واقع در ساختمان همایش های وره مهر، طبقه اول، کنار سالن سپهر مراجعه نمایند.

 

Template settings