طرح های تحقیقاتی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر ۱۳۹۸
 

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی کد رهگیری مجری اصلی وضعیت محل آپلود صفحه اول 
۱ بررسی اثر متفورمین بر روی پیش آگهی بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک در بیمارستان فیروزگر در سال های ۹۵ و ۹۶  ۳۳۴ دکتر زهرا میرزاعسگری مصوب سال ۹۷
 خاتمه یافته_زیرسقف 
۲ بررسی وضعیت تغذیه ای و سلامت روانی قبل و بعد از سه روش جراحی چاقی ۱۶۳۸ دکتر بهروز قنبری مصوب سال ۹۶
خاتمه یافته (بالای سقف)
۳ بررسی شیوع خشونت و ترس از خشونت از طرف اساتید، رزیدنت ها و پرستاران در میان کارورزان و دستیاران پزشکی ۱۶۳۱ دکتر عباس آقابیکلویی مصوب سال ۹۶
خاتمه یافته (بالای سقف)
۴ طرح تجربه استفاده از سرویس های پزشکی از راه دور برای انجام پیگیری های بعد از درمان(فالوآپ) بیماران بیمارستان فیروزگر ۱۶۰۳۵ دکتر مهدی عالم رجبی مصوب سال۹۸
در حال اجرا_زیرسقف 
۷     شیوع شناسی پریشانی های هیجانی در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مراجعه کننده و بستری در بخش طب تسکینی و دریافت کننده خدمات مراقبت در منزل ۱۴۸۴۷ دکتر وحید کاوه مصوب سال۹۸
در حال اجرا_زیرسقف
۸ بررسی تاثیر اجرای طرح فالوآپ پس از ترخیص بیماران ( پرستاری از راه دور ) بر بیماران ترخیص یافته در مراکز دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۷ ۱۲۴۲۱ دکتر بهروز قنبری مصوب سال۹۸
در حال اجرا (زیرسقف)
۹ بررسی سطح Vitamin D سرمی در بیماران COVID-۱۹ و ارتباط آن با پیامد بیماری و علایم بالینی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر ۱۷۵۵۳ دکتر آزاده لعلی مصوب سال۹۸
در حال اجرا
 (بالای سقف)
۱۰ بررسی miRNA ها و پروفایل پروتیینی موجود در اگزوزوم ها در پلاسمای بیماران مبتلا به تومورهای گلیوم مغزی به منظور ارزیابی عود تومورها، مقاومت دارویی و پروگنوز ۱۲۱۱۲ دکتر مهدی نیکوبخت مصوب سال ۹۷
در حال اجرا (بالای سقف)
۱۱ مقایسه سطح سرمی داروی Paclinab با نمونه برند اصلی آن آبراکسان در بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک ۱۷۰۱۸ دکتر وحید کاوه مصوب سال۹۸
قرارداد_زیرسقف
۱۲ بررسی روایی و پایایی مقیاس یکپارچه نتایج مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مراجعه کننده به بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر ۱۴۸۴۸ دکتر وحید کاوه مصوب سال۹۸
قرارداد_زیرسقف
۱۳ بررسی میزان شیوع تظاهرات سایکوتیک با مصرف همزمان داروی پرامی پکسول و ترکیبات لوودوپا در بیماران پارکینسونی ۱۷۰۱۷ دکتر غلامعلی شهیدی مصوب سال۹۸
بررسی اخلاق (زیرسقف)
۱۴    بررسی وضعیت بالینی و آزمایشگاهی بیماران COVID-۱۹ با سابقه تزریق واکسن آنفلونزا و اثر احتمالی این واکسن بر شرایط بالینی بیماران  ۱۷۵۸۵ دکتر بهروز قنبری مصوب مشروط ۹۸
در حال اجرا
۱۵ بررسی اثربخشی و ایمنی کلشی سین همراه با اینفلکسی مب در مقایسه با اینفلکسی مب در درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی ۱۷۶۱۳ دکتر مریم فراستی نسب مصوب مشروط ۹۹
کارشناسی ها و اخلاق (بالای سقف)
۱۶ بررسی تاثیر داروهای کاهنده فشارخون از دسته ACEI و ARB در Outcome بیماران مبتلا به COVID۱۹ در بیمارستان فیروزگر شهر تهران سال ۹۹-۱۳۹۸ ۱۷۶۰۸ دکتر شکوفه ساوج مصوب مشروط ۹۸
کارشناسی ها و اخلاق (بالای سقف)
بایگانی 

 

Template settings