اهداف 

 • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دستیاران بیمارستان
 • ترغیب  وتشویق اعضاء هیات علمی و دستیاران بیمارستان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر
 • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کار های بالینی
 • بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان
 • ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی
 • انجام مشاوره آمار و کمک به  نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی
 • استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

برنامه های کاربردی

 • مشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی
 • ارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دستیاری و دانشجویی
 • رفع ایرادات پروپوزال های دانشجویی و دستیاری
 • داوری پروپوزال پایان نامه ها ی دانشجویی و دستیاری به همراه تایید توسط مرکز ( مورد قبول وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • مشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقالات اساتید
 • کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی
 • برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
 • برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع و ...
 • برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های جستجوی الکترونیک
Template settings