آدرس :  میدان ولیعصر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان به آفرین ، بیمارستان فیروزگر ، ساختمان طب تسکینی، طبقه اول،
مرکز توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر
 
تلفن :   ۸۲۱۴۱۷۹۵ - ۰۲۱
 
Template settings